GDPR och Integritetspolicy

Introduktion till GDPR

Farmaceutiska Världen Sverige är hängiven att skydda och respektera din integritet. I enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), har vi implementerat policyer och rutiner för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in är hanterade på ett ansvarsfullt och transparent sätt. GDPR tillhandahåller ett regelverk för insamling, behandling och bevarande av personuppgifter inom EU och EES. Vi erkänner vikten av att skydda denna information och har därför tagit utsträckta åtgärder för att säkerställa att våra processer följer dessa regler. Vi är beredda att ge dig information om, vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, med vem vi delar dem och hur vi säkrar dem.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, postadress och annan kontaktinformation som krävs för att tillhandahålla tjänster eller information som du begär från oss. Insamlingen av dessa uppgifter sker endast med ditt samtycke och de används för att kunna erbjuda en skräddarsydd och effektiv service. Vi är måna om att inte samla in mer information än vad som är absolut nödvändigt, och dina uppgifter behandlas alltid med största hänsyn till din integritet.

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna som vi samlar in används huvudsakligen för att kommunikera med dig, besvara dina förfrågningar, förbättra våra tjänster och informera dig om relevanta nyheter och uppdateringar. Vi kan även använda dessa uppgifter för analytiska ändamål för att bättre förstå hur våra användare interagerar med vår webbplats och tjänster. Din information kommer aldrig att säljas till tredje part eller användas i marknadsföringssyften utan ditt uttryckliga medgivande. Varje användning av personuppgifter är i enlighet med de syften som anges när uppgifterna samlades in.

Delning av personuppgifter

Vid behov kan dina personuppgifter komma att delas med betrodda tredje parter som bidrar till att leverera tjänster åt oss, såsom IT-leverantörer eller tjänster för kundkommunikation. I dessa fall säkerställer vi att dessa parter agerar i enlighet med våra instruktioner och att de upprätthåller en likvärdig nivå av skydd för dina uppgifter. Vi delar aldrig dina uppgifter vidare än vad som är absolut nödvändigt, och endast med parter som har bekräftat att de följer GDPR.

Säkerhet och bevarande av personuppgifter

Vi tar dina personuppgifters säkerhet på största allvar och har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot oavsiktlig förlust, manipulation, otillåten tillgång och annan obehörig behandling. Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för de syften de samlades in för eller så länge som lagen förskriver. Vi genomför regelbundna granskningar för att se till att inga ogrundade personuppgifter behålls.

Kontaktuppgifter för ägaren

Om du har frågor angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Ägarens kontaktuppgifter är Tobias Lundberg, Stora Nygatan 27, 211 37 Malmö, Sweden. Du kan nå oss via e-post på [email protected]. Vi strävar efter att hantera dina frågor och ärenden snabbt och effektivt i enlighet med GDPR.

Författare
Tobias Lundberg

Hej, jag heter Tobias Lundberg och jag är en expert inom läkemedelsindustrin. Med min expertis har jag hjälpt till att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder för olika sjukdomar. Jag brinner för att skriva om mediciner, sjukdomar och hur de påverkar människors liv. Genom mina artiklar och böcker hoppas jag kunna sprida kunskap och skapa en större förståelse för hur läkemedel fungerar och hur vi kan använda dem på bästa möjliga sätt. Jag är stolt över att vara en del av den medicinska forskningen och bidra till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Skriv en kommentar