Användarvillkor

Introduktion

Välkommen till Farmaceutiska Världen Sverige. Genom att använda vår webbplats (pharmasv.su) accepterar du dessa användarvillkor fullt ut. Din fortsatta användning av webbplatsen bekräftar ditt samtycke till dessa villkor. Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Farmaceutiska Världen Sverige, ägs och drivs av Tobias Lundberg. Om du inte accepterar dessa villkor är du inte behörig att använda webbplatsen. Användarvillkoren kan uppdateras regelbundet, och vi uppmuntrar dig därför att regelbundet granska dem.

Användning av Webbplatsen

Användaren av webbplatsen förväntas använda innehållet på ett lagligt sätt som inte skadar andra användare eller Farmaceutiska Världen Sverige. Du får inte sprida virus eller andra skadliga koder, inte heller får du på annat sätt försöka förhindra drift eller tillgång till webbplatsen. Upphovsrätt och andra immateriella rätter rörande innehållet på webbplatsen tillhör Farmaceutiska Världen Sverige eller dess licensgivare.

Ansvar och Garantier

Farmaceutiska Världen Sverige strävar efter att hålla informationen på vår webbplats aktuell och korrekt, men vi ger inga garantier gällande innehållets exakthet, tillförlitlighet eller komplett. Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls 'som det är' utan någon form av garantier. Användning av informationen som finns på webbplatsen sker på egen risk. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som följer av användandet av information på denna webbplats.

Personuppgifter och Integritet

Vi respekterar din integritet och är åtagande om att skydda dina personuppgifter som samlas in via webbplatsen. Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna policy.

Ansvarsbegränsning

Farmaceutiska Världen Sverige och dess ägare Tobias Lundberg ansvarar inte under några omständigheter för några särskilda, indirekta, konsekventa eller incidentiella skador eller vilka skador som helst, vare sig i ett avtalsmässigt förhållande, en handling om vårdslöshet eller annan felande, som uppstår ur eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten.

Kontaktinformation

För frågor och funderingar om våra användarvillkor, var god kontakta oss via e-post: [email protected]. Postadress: Tobias Lundberg, Stora Nygatan 27, 211 37 Malmö, Sverige.

Författare
Tobias Lundberg

Hej, jag heter Tobias Lundberg och jag är en expert inom läkemedelsindustrin. Med min expertis har jag hjälpt till att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder för olika sjukdomar. Jag brinner för att skriva om mediciner, sjukdomar och hur de påverkar människors liv. Genom mina artiklar och böcker hoppas jag kunna sprida kunskap och skapa en större förståelse för hur läkemedel fungerar och hur vi kan använda dem på bästa möjliga sätt. Jag är stolt över att vara en del av den medicinska forskningen och bidra till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Skriv en kommentar